Bústia ètica

Una bústia habilitada per l’ajuntament per presentar consultes, dilemes, o possibles contravencions del Codi ètic dels alts càrrecs que s'han aprovat a l’ajuntament. En aquest sentit, la bústia ètica té una funció vinculada a la resolució de dubtes i qüestions de caire ètic relatives a la conducta dels subjectes a qui s’adreça el codi ètic, en el cas de l'ajuntament de les Borges Blanques són els alts càrrecs segons el Codi ètic que aquest ajuntament ha aprovat.