Convocatòria i ordre del dia

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI GENER 2023