Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Pla de Govern 2019 - 2023
Ajuntament

El Pla de Govern 2019-2023

A data 19 de febrer de 2020 i de conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, acorda publicar a la seu electrònica dins del portal de transparència el pla de govern municipal per la legislatura 2019-2023

 El Pla de Govern 2019-2023

Ha estat elaborat el Pla de Govern Municipal, com a document que planifica l’acció de govern al llarg del mandat 2019-2023, i que defineix i ordena els objectius que es volen impulsar i les accions que es duran a terme per aconseguir-los.

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat dels seus membres:

Primer.- Aprovar el Pla de Govern Municipal de les Borges Blanques, 2019-2023, com a eina que guiarà l’acció de govern dels propers quatre anys, amb l’objectiu de garantir tant la cohesió social, com els projectes i serveis de qualitat que exigeix la ciutadania.

Segon.- Acordar la publicació del Pla de Govern municipal al portal de la transparència, de conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pla de Govern Municipal 2019-2023

1.- Desenvoluparem el pla estratègic de mobilitat de les Borges per facilitar els desplaçaments segurs i còmodes tant als vianants com als ciclistes, conductors i altres mitjans de transport rodat. En la mateixa línia, continuarem suprimint barreres arquitectòniques i instal·larem semàfors amb senyals acústics.

2.- Creiem en el comerç de les Borges, pel que potenciarem el consum dels seus productes i serveis alhora que mantindrem l’aposta estratègica per les fires de primer nivell, on continuarem fomentant els productes de proximitat.

3.- ontinuaren amb l’adequació de les diverses entrades del poble, que millorin la imatge de les Borges, alhora que desenvoluparem un pla de millora de carrers i adequació de voreres, que permeti arranjar les actuals zones més deteriorades i, com fins ara, sense aplicar contribucions especials.

4.- Impulsarem pisos tutelats i menjadors comunitaris per a la Gent Gran, seguirem col·laborant en les necessitats socials i promourem noves mesures que fomentin l’exercici físic i els hàbits saludables.

5.- Potenciarem encara més la participació ciutadana i la transparència municipal, pel que implementarem noves mesures com el Consell de la Gent Gran i el Consell d’Infants, alhora que seguirem augmentant la dotació econòmica dels pressupostos participatius.

6.- Impulsarem l’ampliació del sòl industrial i hi garantirem el desplegament de la fibra òptica que permeti atreure noves empreses, especialment dedicades a l’economia verda i circular.

7.- Continuarem donant suport als centres escolars i a les seves AMPES, subvencionant tant com sigui possible tots els seus projectes. També crearem la xarxa de camins escolars segurs a les Borges i seguirem impulsant l’alimentació saludable als menjadors escolars.

8.- Incorporarem noves polítiques específiques de foment del respecte a la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ en la gestió diària del municipi.

9.- Volem una ciutat respectuosa amb el Medi Ambient i la Salut dels que hi vivim, per això crearem noves zones verdes i rutes saludables per als vianants; i ens comprometem a eliminar els plàstics d’un sol ús en les nostres activitats i a subvencionar l’eliminació de les bosses de plàstic del comerç local.

10.- Volem unes Borges on els i les joves s’impliquin en la gestió pública, pel que continuarem organitzant festes populars a partir de comissions obertes a tothom. També impulsarem un espai específic destinat als adolescents, promourem l’emprenedoria entre les persones joves i els facilitarem econòmicament l’accés a l’habitatge.

11.- Lluitarem per tenir un Parc de Bombers professional a les Borges i seguirem fent el que calgui per aconseguir una N-240 segura, que ens connecti millor amb Lleida i Tarragona, així com l’alliberament definitiu de l’autopista en el mateix tram.

12.- Les Borges Blanques ha de seguir sent un municipi referent en la defensa de la democràcia i dels irrenunciables drets fonamentals de la ciutadania, de les legítimes aspiracions i dels anhels de llibertat del poble de Catalunya.

13.- La sensació de seguretat és imprescindible per tenir qualitat de vida, pel que ampliarem l’actual xarxa de càmeres als carrers i edificis públics. Com que creiem en un poble respectuós amb l’entorn, crearem la figura de l’agent cívic. D’altra banda, incorporarem equipaments específics per als animals de companyia.

14.- onstruirem nous equipaments culturals com ara l’Arxiu Comarcal, el Teatre i un centre a la casa de la “Maïsa”, alhora que potenciarem les seves sales polivalents.

15.- Establirem noves prioritats esportives com la promoció de l’esport femení i la potenciació de rutes en BTT entre altres. Crearem nous equipaments com un rocòdrom, un Skate Park un complex esportiu a la zona del camp de futbol a més a més de millorar el recinte de les piscines.

16.- Ampliarem les ofertes turístiques actuals i en crearem de noves aprofitant tot el potencial de memòria històrica que tenim a les Borges, amb els equipaments com l’Espai Macià, Cal Gineret i altres elements històrics i patrimonials locals.

17.- Conscients de la rellevància del teixit associatiu de les Borges, ens comprometem a seguir donant suport logístic, econòmic i de serveis a les nostres entitats. Volem un municipi viu tot l’any, pel que adequarem nous espais lúdics i de lleure com ara la zona de pícnic de les piscines.

18.- Impulsarem un Pla d’Acció Cultural que contempli el foment de les nostres tradicions, nous esdeveniments anuals, festivals audiovisuals, cicles musicals; i altres activitats que permetin potenciar el nou talent jove. També donarem suport a les entitats interculturals del nostre municipi visualitzant les cultures d’altres països.

19.- Seguirem prevenint els abusos i els comportaments masclistes especialment entre joves i adolescents. De la mateixa manera, vetllarem per una adequada atenció a totes les persones que pateixin trastorns i addiccions.

20.- Elaborarem un pla per una ciutat més amable i sostenible, que contempli l’eficiència energètica en edificis i espais públics. En la mateixa línia, seguirem implementant mesures específiques per garantir el control ambiental de la ciutat.

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70