El Pla de Govern 2019-2023

A data 19 de febrer de 2020 i de conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, acorda publicar a la seu electrònica dins del portal de transparència el pla de govern municipal per la legislatura 2019-2023

 El Pla de Govern 2019-2023

Ha estat elaborat el Pla de Govern Municipal, com a document que planifica l’acció de govern al llarg del mandat 2019-2023, i que defineix i ordena els objectius que es volen impulsar i les accions que es duran a terme per aconseguir-los.

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat dels seus membres:

Primer.- Aprovar el Pla de Govern Municipal de les Borges Blanques, 2019-2023, com a eina que guiarà l’acció de govern dels propers quatre anys, amb l’objectiu de garantir tant la cohesió social, com els projectes i serveis de qualitat que exigeix la ciutadania.

Segon.- Acordar la publicació del Pla de Govern municipal al portal de la transparència, de conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pla de Govern Municipal 2019-2023

1.- Desenvoluparem el pla estratègic de mobilitat de les Borges per facilitar els desplaçaments segurs i còmodes tant als vianants com als ciclistes, conductors i altres mitjans de transport rodat. En la mateixa línia, continuarem suprimint barreres arquitectòniques i instal·larem semàfors amb senyals acústics.

2.- Creiem en el comerç de les Borges, pel que potenciarem el consum dels seus productes i serveis alhora que mantindrem l’aposta estratègica per les fires de primer nivell, on continuarem fomentant els productes de proximitat.

3.- ontinuaren amb l’adequació de les diverses entrades del poble, que millorin la imatge de les Borges, alhora que desenvoluparem un pla de millora de carrers i adequació de voreres, que permeti arranjar les actuals zones més deteriorades i, com fins ara, sense aplicar contribucions especials.

4.- Impulsarem pisos tutelats i menjadors comunitaris per a la Gent Gran, seguirem col·laborant en les necessitats socials i promourem noves mesures que fomentin l’exercici físic i els hàbits saludables.

5.- Potenciarem encara més la participació ciutadana i la transparència municipal, pel que implementarem noves mesures com el Consell de la Gent Gran i el Consell d’Infants, alhora que seguirem augmentant la dotació econòmica dels pressupostos participatius.

6.- Impulsarem l’ampliació del sòl industrial i hi garantirem el desplegament de la fibra òptica que permeti atreure noves empreses, especialment dedicades a l’economia verda i circular.

7.- Continuarem donant suport als centres escolars i a les seves AMPES, subvencionant tant com sigui possible tots els seus projectes. També crearem la xarxa de camins escolars segurs a les Borges i seguirem impulsant l’alimentació saludable als menjadors escolars.

8.- Incorporarem noves polítiques específiques de foment del respecte a la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ en la gestió diària del municipi.

9.- Volem una ciutat respectuosa amb el Medi Ambient i la Salut dels que hi vivim, per això crearem noves zones verdes i rutes saludables per als vianants; i ens comprometem a eliminar els plàstics d’un sol ús en les nostres activitats i a subvencionar l’eliminació de les bosses de plàstic del comerç local.

10.- Volem unes Borges on els i les joves s’impliquin en la gestió pública, pel que continuarem organitzant festes populars a partir de comissions obertes a tothom. També impulsarem un espai específic destinat als adolescents, promourem l’emprenedoria entre les persones joves i els facilitarem econòmicament l’accés a l’habitatge.

11.- Lluitarem per tenir un Parc de Bombers professional a les Borges i seguirem fent el que calgui per aconseguir una N-240 segura, que ens connecti millor amb Lleida i Tarragona, així com l’alliberament definitiu de l’autopista en el mateix tram.

12.- Les Borges Blanques ha de seguir sent un municipi referent en la defensa de la democràcia i dels irrenunciables drets fonamentals de la ciutadania, de les legítimes aspiracions i dels anhels de llibertat del poble de Catalunya.

13.- La sensació de seguretat és imprescindible per tenir qualitat de vida, pel que ampliarem l’actual xarxa de càmeres als carrers i edificis públics. Com que creiem en un poble respectuós amb l’entorn, crearem la figura de l’agent cívic. D’altra banda, incorporarem equipaments específics per als animals de companyia.

14.- onstruirem nous equipaments culturals com ara l’Arxiu Comarcal, el Teatre i un centre a la casa de la “Maïsa”, alhora que potenciarem les seves sales polivalents.

15.- Establirem noves prioritats esportives com la promoció de l’esport femení i la potenciació de rutes en BTT entre altres. Crearem nous equipaments com un rocòdrom, un Skate Park un complex esportiu a la zona del camp de futbol a més a més de millorar el recinte de les piscines.

16.- Ampliarem les ofertes turístiques actuals i en crearem de noves aprofitant tot el potencial de memòria històrica que tenim a les Borges, amb els equipaments com l’Espai Macià, Cal Gineret i altres elements històrics i patrimonials locals.

17.- Conscients de la rellevància del teixit associatiu de les Borges, ens comprometem a seguir donant suport logístic, econòmic i de serveis a les nostres entitats. Volem un municipi viu tot l’any, pel que adequarem nous espais lúdics i de lleure com ara la zona de pícnic de les piscines.

18.- Impulsarem un Pla d’Acció Cultural que contempli el foment de les nostres tradicions, nous esdeveniments anuals, festivals audiovisuals, cicles musicals; i altres activitats que permetin potenciar el nou talent jove. També donarem suport a les entitats interculturals del nostre municipi visualitzant les cultures d’altres països.

19.- Seguirem prevenint els abusos i els comportaments masclistes especialment entre joves i adolescents. De la mateixa manera, vetllarem per una adequada atenció a totes les persones que pateixin trastorns i addiccions.

20.- Elaborarem un pla per una ciutat més amable i sostenible, que contempli l’eficiència energètica en edificis i espais públics. En la mateixa línia, seguirem implementant mesures específiques per garantir el control ambiental de la ciutat.