PRESTACIÓ D’URGÈNCIA

PRESTACIÓ D’URGÈNCIA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA


El Departament de Treball ha convocat una línia d’ajut econòmic extraordinari, de pagament únic, per import de 200 € (dos cents euros) amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics, destinada a treballadors, per compte d'altri o per compte propi, amb càrregues familiars, majors de 18 anys i empadronats a Catalunya, que acreditin una reducció dràstica i involuntària en els seus ingressos com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma derivat de la COVID-19.

Aquest ajut que es compatible amb altres ajuts es pot sol.licitar a partir de demà 30 d’abril i fins que s’exhaureixi la dotació pressupostària habilitada.

Per a més informació podeu consultar la resolució completa al següent enllaç.

Resolució del Departament de Treball

S’adjunta l’enllaç al formulari de sol.licitud, que estarà disponible a partir de demà.

Formulari disponible a partir del dia 30 d'abril de 2020