Oposició promoció interna una plaça de Caporal de la Policia Local

 La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Borges Blanques, va aprovar les bases que han de regir el concurs-oposició de promoció interna per a la selecció d'una plaça de caproal de la plantilla del personal funcionari d'aquest ajuntament. 

  • PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS - BOP - DOGC

Data de finalització per presentar instàncies per participar al concurs d'oposició: 06/07/2016