Borsa de treball guia turístic de museu

Edicte relatiu a la formació d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana d’intervenció de l’Ajuntament de les Borges Blanques

Havent-se aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de les Borges Blanques, de data 23 de novembre de 2022, les Bases reguladores del procés per a formar una borsa de treball de tècnic/a mitjà d'administració especial adscrit a l'àrea d'intervenció de l’Ajuntament de les Borges Blanques, concurs de valoració de mèrits, procediment de màxima urgència, s’obre el termini de presentació de sol·licituds que serà de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província. S’adjunten les Bases reguladores que regiran la Convocatòria.

«CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL ADSCRIT AL DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ, MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PROCEDIMENT MÀXIMA URGÈNCIA