Borsa de treball auxiliars administratius

Edicte relatiu a la formació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves de l’Ajuntament de les Borges Blanques

Havent-se aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de les Borges Blanques, de data 29 de setembre de 2022, les Bases reguladores del procés per a formar una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves de l’Ajuntament de les Borges Blanques, concurs de valoració de mèrits, procediment de màxima urgència, s’obre el termini de presentació de sol·licituds que serà de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.

S’adjunten les Bases reguladores que regiran la Convocatòria.