Acord aprovació de les bases i de la convocatòria que han de regir la selecció

Procés d'estabilització de l'Ajuntament de les Borges Blanques, personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure, en el marc de la Disposició 6a i 8a de la Llei 20/2021