Acord aprovació de les bases i de la convocatòria que han de regir la selecció

Procés d'estabilització de l'Ajuntament de les Borges Blanques, personal laboral fix, sistema de concurs-oposició, torn lliure, en el marc de l'article 2 de la Llei 20/2021

ACTA DE DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, EN EL MARC DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE L’ARTICLE 2 DE LA LLEI 20/2021 DE
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES.