Decret d'adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus