Noves Tecnologies

Serveis que ofereix:

Noves tecnologies

  • Manteniment i actualització de la web de l'ajuntament
  • Projecte CLIKPORTAL
  • Manteniment i actualizació de la xarxa telefònica i informàtica, wifi, ADSL, servidors... de tots els edificis de l'ajuntament. 
  • Gestió de còpies de seguretat 
  • Dinamització digital 
  • Col·laboració amb la xarxa wifi 
  • Interlocució amb el operadors telefònics
Jordi Ribalta i Roig
Nom responsable
Jordi Ribalta i Roig
Horari d'atenció
Dimarts de 13 a 14h
Telèfon
973 14 28 05
E-mail
ribalta@lesborgesblanques.cat