Urbanisme

Serveis que ofereix:

Assumeix la gestió dels següents programes d'actuació/equipaments:

  • Consultes del pla urbanístic
  • Pavelló de l'oli
  • Autoritzacions d’urbanisme (llicències, parcel·lacions, informes urbanístics) i d’activitats
  • Protecció de la legalitat urbanística i control d’obres als espais públics
  • Obra pública: redacció de projectes, contractació, control de l’execució, recepció d’obres
  • Urbanitzacions
  • Xarxa viària supramunicipal i infraestructures de transport

Tràmits que ofereix:

  • Gestió de permisos d'obra
  • Gestió dels equipaments públics

 

Responsable:

Daniel Not Vilafranca
Nom responsable
Daniel Not Vilafranca
Horari d'atenció
A convenir
Telèfon
973 14 28 50
E-mail
urbanisme@lesborgesblanques.cat, dnot@lesborgesblanques.cat
Persona de contacte
Nuri Guiu Trullols