Ofertes de treball de l'Ajuntament de les Borges Blanques

12/02/2024 - Procés selectiu per cobrir interinament 2 places d’Agent de la Policia Local de les Borges Blanques mitjançant concurs oposició lliure - Feu clic aquí per visualitzar el procés -


07/12/2023 - Creació d'una borsa de treball de personal assistent de Fira de l'Ajuntament de les Borges Blanques - FIRA DE L'OLI 2024. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

11/05/2023 - Convocatòria per cobrir un lloc de treball vacant d'una borsa de treball d'agents de Policia Local de l'Ajuntament de les Borges Blanques, mitjançant oposició lliure. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

14/03/2023 - Convocatòria per cobrir un lloc de treball vacant de Direcció de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

03/02/2023 - Convocatòria per la borsa d’un auxiliar de tècnic de cultura de l’Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

27/12/2022 - Procés d'estabilització de l'Ajuntament de les Borges Blanques, personal laboral fix, sistema de concurs-oposició, torn lliure, en el marc de l'article 2 de la Llei 20/2021. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

27/12/2022 - Procés d'estabilització de l'Ajuntament de les Borges Blanques, personal laboral fix, sistema de concurs, torn lliure, en el marc de la Disposició 6a i 8a de la Llei 20/2021. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

28/11/2022 - Oferta de treball d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana d'intervenció de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

21/11/2022 - Oferta de treball de guia turístic de museu de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

14/11/2022 - Oferta de treball urgent per cobrir una plaça de personal de brigada de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

03/10/2022 - Formació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves de l'ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés


 

12/08/2022 - Concurs d'oposició per proveir 3 places d'agent de la policia local en règim de funcionari/ària de carrera. Feu clic aquí per visualitzar el procés - 


01/08/2022 - Formació d'una borsa de treball de personal subaltern. Feu clic aquí per visaulitzar el procés -


 

23/06/2022 - Formació d'una borsa de treball de personal integrador/a social. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

23/06/2022 - Formació d'una borsa de treball de personal d’educador social. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

24/05/2022 - Formació d'una borsa de treball de personal de netejaFeu clic aquí per visualitzar el procés -


 

24/05/2022 - Formació d'una borsa de treball de personal peó de la brigada. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

10/03/2022 - Formació d’una borsa de treball de personal subaltern per a la biblioteca municipal. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

02/12/2021 - Convocatòria de varies places per cobrir temporalment el lloc de treball d'assistents/tes de Fira durant la 59a Fira de l'Oli. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

12/11/2021 - Contractació de 4 guies turístics. Tasques de guia turístic/a per realitzar visites guiades als llocs més emblemàtics de la població per a totes aquelles persones interessades a realitzar aquesta activitat en el municipi. Feu clic aquí per visualitzar el procés -


 

06/05/2021 - Convocatòria d'una plaça de personal laboral temporal d'educador/a social. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

09/09/2020 - Concurs oposició per cobrir dues places d'agent de la policia local i configurar una borsa de treball. Feu clic aquí per visionar el procés - Places ocupades

28/08/2020 - Concurs oposició plaça de Secretaria amb caràcter interí a l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visionar el procés - Plaça ocupada

11/06/2020 - Convocatòria d'una borsa de treball de personal laboral temporal per les piscines municipals de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visionar el procés - Places ocupades

03/03/2020 - Convocatòria d'una plaça de personal laboral temporal de Tècnica de Turisme. Feu clic aquí per visionar el procés - Plaça ocupada

10/12/2019 - Convocatòria d'una plaça de Tècnic/a Mitjà/na d'Urbanisme i ContractacióFeu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

02/12/2019 - Convocatòria de varies places per cobrir temporalment el lloc de treball d'assistents/tes de Fira durant la 57a i 58a Fira de l'Oli. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Places ocupades

02/12/2019 - Convocatòria d'una plaça per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a de turisme. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

01/08/2019 - Convocatòria d'una plaça per cobrir temporalment un lloc de treball d'integrador/a social. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

01/08/2019 - Convocatòria d'una plaça per cobrir temporalment un lloc de treball d'educador/a social. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

29/07/2019 - Convocatòria d'una plaça per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a mitjà/na d'intervenció i creació d'una borsa de treball. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

11/04/2019 - Convocatòria d'una plaça de personal tècnic d'olis i vins amb caràcter temporal de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

27/12/2018 - Concurs oposició per cobrir una plaça d'arquitecte/a tècnic/a en règim de personal funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

03/12/2018 - Convocatòria de 4 places de la Neteja amb caràcter temporal de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Places ocupades

03/12/2018 - Convocatòria d'una plaça de la Brigada Municipal amb caràcter temporal de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

14/09/2018 - Convocatòria d'una plaça d'Arquitecte/a, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

14/09/2018 - Concurs declarat desert - Convocatòria d'una plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés - 

13/07/2018 - Convocatòria d'una plaça de tècnic mig d'intervenció per l'Ajuntament de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procésPlaça ocupada

31/01/2018 - Convocatòria d'una plaça de monitor/a de lleure per al centre obert Casal Marino de les Borges Blanques. Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

05/12/2017 - Contractacions d'assitents per la 55a Edició de la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i de les Garrigues 2018. Feu clic aquí per visualitzar el procésPlaces ocupades

02/10/2017 - Contractació d'una plaça de peó d'oficis varis com a personal laboral temporal per fer front a les necessitats temporals de personal. Feu clic aquí per visualitzar el procésPlaça ocupada 

12/07/2017 - Contractació d'una plaça de peó a mitja jornada per a la brigada de muntatge, neteja i manteniment dels caps de setmana, de divendres a diumenge. - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

14/06/2017 - Contractació de 3 guies turístics - Tasques de guia turístic/a per realitzar visites guiades als llocs més emblemàtics de la població per a totes aquelles persones interessades a realitzar aquesta activitat en el municipi - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Places ocupades

31/05/2017 - Contractació de dos places de funcionari de l’ajuntament de les Borges Blanques, torn de reserva especial: promoció interna-procés de funcionarització. - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Places ocupades

28/04/2017 - Contractació dinamitzador informàtic - Per ocupar una plaça de dinamitzador informàtic a la Borrassa - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada 

09/01/2017 - Convocatòria concurs oposició d'una plaça d'agent interí de la Policia Local - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

11/07/2016 - Convocatòria per a proveir amb caràcter interí i mitjançant concurs­oposició lliure, el lloc de treball d’intervenció d’aquest Ajuntament - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

16/06/2016 - Convocatòria concurs oposició de la promoció interna d'una plaça de Caporal per la Policia Local - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada

03/03/2016 - Contractació locutor TV - Atesa la necessitat de contractar personal, per atendre a les disponibilitats dels serveis municipals per ocupar una plaça de periodista ENG - Feu clic aquí per visualitzar el procés - Plaça ocupada