Cultura

Serveis que ofereix:

La regidoria de Promoció Cultural i Festes treballa per a la gestió, organització i administració dels mitjans municipals orientats a la promoció de la cultura com a factor de progrés i de cohesió social de tots els ciutadans i ciutadanes de les Borges Blanques. Com a finalitats té:

  • Exercir les competències municipals en relació amb la cultura
  • Planificar i dur a terme la programació de les actuacions municipals en matèria cultural
  • Organitzar, administrar i gestionar els serveis, recursos i activitats culturals de l'Ajuntament de les Borges Blanques
  • Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, organismes, institucions, entitats, associacions i empreses per a la promoció i realització d'activitats culturals
  • Promoure la participació i la concertació de l'acció cultural municipal amb tots els grups presents al consistori i amb la representació de les entitats culturals borgenques del moviment associatiu i amb altres persones amb coneixements i experiència en l'àmbit de la cultura
  • Elaborar projectes i propostes organitzatives per aconseguir l'augment de la quantitat i la qualitat dels serveis i les activitats culturals, la formació dels ciutadans i ciutadanes, la potenciació dels creadors locals i l'oferta de serveis a nous públics
  • Fomentar l'associacionisme cultural i cooperar en el desenvolupament de les seves activitats

Responsable:

Ariadna Salla Gallart
Nom responsable
Ariadna Salla Gallart
Horari d'atenció
Hores a convenir, matí i tarda
Telèfon
973 14 28 50
E-mail
asalla@lesborgesblanques.cat
Persona de contacte
Montse Esteller