Concurs oposició Policia Local

Concurs oposició dues places d'agent de la policia local i configurar una borsa de treball

Últim dia de presentació d'instàncies 28 de setembre de 2020

Anuncí dels resultats anonimitzats de la prova de català nivell B2

Quadre de resultats de la segona prova del procés selectiu per a la cobertura definitiva

Anunci convocatòria de la tercera prova del procés selectiu per a la cobertura definitiva

Anunci convocatòria realització de la 2ª i 3ª prova del procés selectiu