Ple Municipal de 25 de març

26/03/2024

                                          

L'Ajuntament de les Borges Blanques crea un pla amb el Servei Català de Trànsit per augmentar la seguretat viària del municipi 

 

D'altra banda, l'ens municipal demana un estudi sobre la qualitat de l'aire al municipi, la Declaració de Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric i la instal·lació d'una estació de vigilància atmosfèrica a les Borges Blanques per tal de vetllar per la qualitat de l'aire que respira la ciutadania  

Durant el ple municipal del passat 30 de novembre del 2023, l'Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per tal de redactar un Pla Local de Seguretat Viària. L'equip de govern, durant la celebració del ple ordinari de març, ha establert aquest conveni com una de les línies prioritàries de cooperació per redactar aquest pla que tingui en compte els trets bàsics i característics de les Borges Blanques, amb l'objectiu de contribuir a un augment de la seguretat viària. 

Pròximament, es realitzarà un estudi, avaluació i seguiment d'aquest pla amb el Servei Català de Trànsit, que es durà a terme durant quatre anys, i que no comportarà cap despesa econòmica per a l'ens municipal. 

 

Declaració de les Borges Blanques com a zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric 

Durant la celebració del ple municipal de març, Borges per la República i ERC Borges han presentat una declaració perquè les Borges Blanques sigui una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

A la primavera del 2016, l'Ajuntament de les Borges Blanques va demanar un estudi sobre la qualitat de l'aire al municipi, obtenint un resultat que manifestava la presència d'una elevada quantitat de compostos orgànics al voltant de la indústria. L'estudi va contemplar tres punts de mostreig: un al perímetre exterior de la indústria, un altre a la zona de l'antic escorxador municipal i el tercer al centre de població. El resultat van definir que no es podien aconseguir les lectures que s'havien programat perquè els tubs de mostreig es van saturar.

Vuit anys després, i atès també la inquietud social i la preocupació del govern municipal per la qualitat de l'aire que respira la ciutadania, així com les conclusions de l'estudi, es proposa demanar a la Direcció General de Qualitat de l'Aire un estudi complementari al realitzat l'any 2016 que resolgui les deficiències identificades. També es demana al Govern de la Generalitat la Declaració de Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric amb la finalitat de reconèixer la seva situació i engegar les mesures adients de correcció. L'equip de govern també sol·licita l'ampliació de prestacions de l'estació de referència de Juneda de vigilància atmosfèrica i demana la instal·lació d'una estació de vigilància atmosfèrica al municipi, atenent que és el nucli més poblat de la comarca i dels més afectats .

 

Pla especial urbanístic 'Complex Hoteler Masia Salat' 

El 4 de maig del 2022, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, va aprovar, definitivament, la modificació del pla especial urbanístic 'Complex Hoteler Masia Salat'. El pla, formulat inicialment per una iniciativa privada, ha estat valorat per l'equip de govern de l'Ajuntament de les Borges Blanques, que ha presentat una modificació "perquè és convenient a l'interès general en la mesura que agilitza la recuperació d'un recinte en procés de degradació", ha explicat la regidora d'Urbanisme, Montse Casals, durant la celebració del ple ordinari de març. Casals ha afegit que aquestes noves modificacions no afecten el terreny edificable, ni al règim d'usos i mobilitat i no tenen cap incidència ambiental. 

El pla especial urbanístic preveia una primera execució d'obres d'infraestructura, consistent en un canvi d'ús de l'edifici hoteler, com a residència de la tercera edat. Aquestes obres s'estan endarrerint per dificultats en trobar finançament i, en el seu lloc, es preveuen actuacions a curt termini. Aquestes, consisteixen en la posada en marxa de la depuradora, l'execució de les actuacions necessàries per a garantir l'abastament d'aigua al complex i l'adequació de l'accés des de la carretera N-240, que es troben fora de l'àmbit del pla especial, però dins de l'àmbit de la modificació, no trobant-se afectades per la zona de flux preferent, a més de les obres pròpies de la seva unitat de gestió.

Amb això, la unitat de gestió que sol·liciti llicència per a noves construccions i per actuacions de qualsevol altra naturalesa, tret que aquestes vinguin motivades pel compliment d'imperatius legals o requeriments de qualsevol administració, obres de conservació o circumstàncies sobrevingudes que obliguessin, ineludiblement, a qualsevol actuació sobre els terrenys o instal·lacions, han d'assumir aquestes obres comunes d'urbanització.  

 

Modificació urbanística 'La Serreta Tennis Club'

Durant el desenvolupament del ple municipal ordinari de març, també s'ha aprovat una modificació puntual del pla especial urbanístic de les finques situades al polígon 7, parcel·les 26 i 29, a la partida de la Serreta de les Borges Blanques. 

La necessitat d'aquesta modificació puntual ve determinada pel fet que la zona delimitada, espai reservat per a nous equipaments de servei, és un punt de pas central de la línia actual de mitja tensió, la qual cosa impossibilita la possibilitat d'executar noves edificacions vinculades a les instal·lacions esportives a l'aire lliure existents.

Per donar solució a aquesta situació, la modificació, aprovada durant el ple, preveu donar solucionar a aquesta problemàtica i que es pugui edificar sense alterar els paràmetres. Per tant, la modificació no suposarà, respecte a l'actual pla vigent, cap canvi d'usos ni l'increment de l'edificabilitat, ja que només es tracta d'un canvi de localització per assolir més flexibilitat en l'edificació i evitar la influència de la línia elèctrica de mitja tensió.

 

L'Ajuntament de les Borges Blanques amb la pagesia catalana

Durant la celebració del ple municipal de març, després d'una moció presentada per Junts per les Borges, es va aprovar, per unanimitat, mostrar el suport de l'ens consistorial a la pagesia catalana. Entre les peticions hi consta reduir l'excés de burocràcia administrativa, exigir a Agricultura un reenfocament de les estructures comarcal que acompanyen a la pagesia, elaborar un pla de xoc de viabilitat econòmica del sector, revisar el Pla Especial de Sequera i augmentar la partida pressupostària d'acord amb les necessitats i la importància del sector agroalimentari català, entre altres. 

 

Les Borges Blanques, adherit a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària

Al ple de gener, l'equip de govern va manifestar l'inici de la tramitació per a l'adhesió del municipi com a membre de ple dret de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. Durant el ple de març, s'ha aprovat aquesta adhesió, per tal de contribuir al creixement de l'economia social i solidària a la capital garriguenca com al conjunt del país a partir del diàleg permanent amb els seus actors, articulant espais comuns entre els ens locals que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. 

 

Taxa d'escombraries 

Durant el desenvolupament del ple municipal de març també s'ha aprovat la incorporació de la taxa d'escombraries als habitatges disseminats del municipi que fan ús del servei de recollida i que, fins al moment, no pagaven cap tribut. En aquest sentit, s'ha aprovat una taxa de 90 euros anuals, tenint en compte que no disposen dels contenidors a prop dels seus habitatges i s'han de desplaçar per a llençar els residus.

Durant la celebració del ple municipal han presentat la carta de renúncia de regidor Daniel Not i Jordi Ribalta, ambdós de Junts per les Borges Blanques. 

 

 

Les Borges Blanques, 26 de març de 2024.

Ple Municipal