Les Borges aprova un pressupost 2021 marcat per la Covid-19, la construcció de l’Arxiu Comarcal i les millores en diverses vies

11/12/2020

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar inicialment, aquest dijous, amb 7 vots a favor de l'Equip de Govern i 6 en contra de Borges per la República, el pressupost general per a l’exercici 2021 del consistori, les bases d’execució, la plantilla de personal i relació de llocs de treball, el qual es situarà en un import total de 8.205.333,02 euros, a l’espera de poder ampliar-lo amb el romanent que resulti de la liquidació del pressupost d’aquest 2020.

Aquesta quantitat representa un descens d’1.049.674,09 euros, un 11,34% menys que l’any passat. Aquest descens, tot i l’alliberament de la regla de despesa, es degut a què l’Equip de Govern ha cregut prudent esperar als resultats de la liquidació de l’exercici 2020, i conèixer del cert el total del romanent de tresoreria que es podrà afegir al pressupost 2021. Així, aquesta xifra provisional només contempla els recursos propis i l’aportació de la Generalitat de Catalunya per al pagament de les despeses de construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues.

Inversions
Amb tot, l’alcalde Enric Mir ha exposat que la previsió és que una vegada garantit l’import del romanent, es pugui fer una ampliació pressupostària d’aproximadament 568.500 euros, que es puguin destinar a part d’inversions importants previstes, a les quals es preveu destinar inicialment 1.652.003,29 euros. Entre aquestes, destaca la construcció de l’Arxiu Comarcal, que pagarà el consistori però amb les aportacions fetes pel Govern de Catalunya, i que suposarà per aquest 2021 una inversió d’1.320.795 euros, el 16% del total del pressupost. El projecte pressupostari també contempla una inversió de 201.708,29 euros, el que suposa el 2,45% del pressupost, per a dur a terme el condicionament i millora de la canalització del riu Femosa, al seu pas per la Font Vella, el cost de la qual estarà subvencionat en dues terceres parts per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ja que en les darreres llevantades de principis d’any i finals de l’anterior es van produir nombrosos i considerables danys materials, i així, a més a més de reparar-los, s’evitarà que es tornin a produir en un futur pròxim. Una altra de les inversions destacades correspon al condicionament i millora de la vorera i nova xarxa de sanejament al Raval de Lleida, entre el Parc del Terrall i la plaça Ramon Arqués, que significarà una inversió aproximada de 77.000 euros, el 0,94% del pressupost, entre altres inversions.

Ajudes per a l’estímul econòmic i les conseqüències de la Covid-19
Finalment, Mir ha indicat que el pressupost 2021 també preveu destinar inicialment uns 120.000 euros a mesures d’estímul de l’economia local i a ajudes per a poder fer front a les conseqüències de la crisi sanitària, social i econòmica, provocada per la Covid-19.

La resta de capítols
Per capítols, enguany destaquen el capítol 2, destinat a despesa corrent, manteniment i serveis, per un import de 2.720.298,13 euros; seguit del de personal propi, el capítol 1, que puja 2.647.425 euros; i del número 6, el d’inversions, que ja s’ha explicat amb anterioritat; i continua amb el capítol 4, destinat a transferències corrents a altres administracions, subvencions a entitats, convenis, línies d’ajuts a la Promoció Econòmica i altres despeses similars, que ascendeix a 897.997,50 euros.

Altres punts de l’ordre del dia
Així, en la sessió en la qual els regidors han pogut triar si hi participaven de manera presencial o telemàtica, l’Equip de Govern va donar compte de l’informe de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2020, que és de 0 factures, i un import de 0 euros; i de l’informe del Període Mig de Pagament també del tercer trimestre de 2020, que s’ha situat en 18,43 dies. Igualment, amb la unanimitat dels 13 regidors, es va aprovar inicialment la proposta del DUPROCIM de la ciutat de les Borges Blanques, que s’havia posposat en el ple de novembre, per a donar més temps a l’oposició a estudiar-ne les 300 pàgines del document, que unifica tots els plans de protecció de la Generalitat i del consistori en un sol document amb les disposicions normatives de Protecció Civil Municipal.

En el Ple d’aquest dijous, amb 7 vots a favor de Junts per les Borges i 6 en contra de Borges per la República, també es va dur a terme l’aprovació inicial de l’ordenança Fiscal Número 7, reguladora de la taxa per l’ocupació de vies i terrenys d’ús públic, coneguda popularment com a taxa de terrasses, que mantindrà l’exempció del seu pagament a la restauració i l’hostaleria, com a mínim, durant els mesos de gener i febrer de 2021, a l’espera de constatar com evolucionen els indicadors de la pandèmia i les restriccions, per si cal tornar-la a prorrogar. Igualment, amb la unanimitat dels 13 regidors, es va donar llum verda a la proposta d’acord dels grups municipals del consistori borgenc, per donar suport a la proposta presentada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per reconèixer l’esport com a servei essencial.

Les Borges aprova un pressupost 2021 marcat per la Covid-19, la construcció de l’Arxiu Comarcal i les millores en diverses vies