El Ple de les Borges té previst aprovar el canvi de denominació de la “Plaça de la Constitució”, pel de “Plaça 1 d'octubre”

25/03/2018

El Ple de les Borges té previst aprovar, aquest pròxim dimecres, 28 de març, entre altres assumptes, el canvi de denominació de la “Plaça de la Constitució”, pel de “Plaça 1 d'octubre”, una vegada obtingut el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació, Cultura, Polítiques Socials i Ciutadania.

Segons ha declarat la regidora de Governació, Núria Palau, el canvi es fa amb la voluntat d’homenatjar els valors democràtics de la nostra societat, mitjançant la commemoració del referèndum sobre la independència de Catalunya d’aquest darrer 1 d’octubre, després de mesos d’intensos contactes amb l’oposició i amb veïns i comerciants de la Plaça per consensuar el nom idoni, ja que el nom oficial actual no convencia gairebé a ningú i gairebé tothom l’anomenava “La Plaça” o la “Plaça porxada”.

Una vegada aprovat inicialment, previsiblement amb la unanimitat de tots els regidors del Ple, l’acord serà sotmès a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant la publicació d’un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i a l’e-tauler municipal, a l’efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació definitiva.

A continuació, l’Ajuntament de la capital de les Garrigues notificarà l'acord als interessats i a les Entitats, empreses i Organismes que prestin en el Municipi serveis destinats a la col·lectivitat (INE, Gerència Territorial del Cadastre, servei postal, companyia elèctrica, etc.) i l’acord definitiu també serà publicat al BOP i a l’e-tauler municipal.

Un canvi de nom amb història
Amb aquesta votació de dimecres amb què es preveu iniciar el procés de substitució, permetrà posar fi a un llarg periple d’iniciatives dutes a terme en els últims anys per canviar la denominació d’aquest espai públic. Així, els fets es remunten a una moció del grup municipal de la CUP que demanava canviar la denominació d’aquest espai pel de “La Plaça”, que va ser aprovada a finals de 2011 amb l’abstenció de l’equip de Govern.

Un any i mig després, el juliol de 2013, i després d’escoltar molts veïns i comerciants de la cèntrica zona borgenca amb opinions a favor i en contra, l’Equip de Govern va decidir organitzar una consulta popular perquè els 101 propietaris o botiguers afectats poguessin decidir entre canviar el nom o mantenir l’actual, que va finalitzar amb un empat a 11 vots. Amb aquest resultat, i tenint en compte que els historiadors locals defensen que el nom de “Constitució” feia referència a la Carta Magna del 1812 i no a la del 1978, l’Equip de Govern va decidir va aparcar la qüestió fins fa uns mesos quan, arran dels darrers esdeveniments polítics i judicials succeïts, ha recollit la proposta de canvi però introduint l’homenatge a la Democràcia, pel que va significar per a més de dos milions de catalanes i catalans l’1 d’octubre de 2017.

El Ple de les Borges té previst aprovar el canvi de denominació de la “Plaça de la Constitució”, pel de “Plaça 1 d'octubre”