El Ple de l’Ajuntament de les Borges aprova mesures per prevenir l’assetjament sexual i facilitar la igualtat de gènere

31/05/2018

El Ple municipal de les Borges Blanques d’aquest dijous, 31 de maig, ha aprovat el protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe de l’Ajuntament de les Borges Blanques. Igualment, la sessió ha aprovat inicialment la modificació del Pla d’Igualtat efectiva entre dones i homes del consistori, que inclou les millores establertes fruit de una revisió més acurada, amb l’adequació de les esmenes sobre el calendari i les actuacions sobre el protocol.

Així, aquest Pla ja contempla actuacions sobre l’accés a l’ocupació, la participació igualitària en el llocs de treball, la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual o per raó de gènere, les actuacions en els òrgans de govern i representació, la igualtat retributiva, les condicions de treballs en termes de seguretat i salut laboral i, la conciliació de la vida laboral i familiar.

A més a més, durant el Ple també s’han fet públiques les dades de morositat del primer trimestre del 2018, que han estat nul•les, ja que no hi ha pendent per pagar cap euro ni cap factura. Així mateix, el Període Mig de Pagament (PMP), s’ha establert en 13,12 dies, tot i els 30 marcats per la llei.

Al llarg de la sessió, s’han aprovat les regularitzacions comptables d’imports pendents de cobrament per part del consistori referents a exercicis antics i pel valor de 40.093,05 euros. També s’ha aprovat un refinançament a la baixa, d’una operació de crèdit del consistori de l’any 2010 que, gràcies a unes noves negociacions, s’ha aconseguit disminuir els interessos 1 punt per sota del que estaven actualment, obtenint així unes condicions més avantatjoses.

Igualment, s’ha aprovat inicialment els increments sobre partides pressupostaries referents a 6.000 euros per a la compra de llibres, provinents d’una subvenció de la Generalitat per a la Biblioteca; una altra partida de 18.000 euros en concepte de la campanya de promoció turística local; i, una darrera, per valor de 29.000 euros destinada a la implementació de contenidors de brossa soterrats en les obres d’arranjament del carrer Abadia.

Mocions dels grups municipals
D’altra banda, al Ple també s’ha aprovat per unanimitat la moció, presentada pel PDeCAT, en referència a la denúncia pel canvi d’andana de parada de trens a l’estació de les Borges. Aquest fet dificulta l’accés dels viatgers als combois que s’aturen a la via més allunyada de l’estació, creant confusió i obligant els passatgers a fer el canvi d’andana de forma precipitada i amb dificultats per accedir al tren. A tal efecte, s’ha dut a terme una acció que ja porta recollides més d’un centenar de signatures per fer-les arribar a l’empresa Adif.

A més a més, també s’han aprovat les mocions d’ERC sobre el suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca, una altra referent a la denúncia per la criminalització dels CDR, per part de l’aparell de l’Estat espanyol i una última moció en defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals. Finalment, i abans de l’activitat de control i els informes de l’Equip de Govern i del torn de precs i preguntes, la majoria dels regidors han rebutjat les mocions presentades pel grup municipal de la CUP sobre l’estudi de la municipalització de la gestió de l’aigua potable, i la que s’ha presentat per donar suport i compromís amb iniciatives locals de producció d’energia sostenible i per la sobirania energètica, ja que segons ha exposat l’Equip de Govern actualment a les Borges hi ha en vigor un contracte a través de la Central de Compres conjuntes de l’Associació Catalana de Municipis, amb tarifes més favorables i que ja són procedents de fonts d’energia renovables.

El Ple de l’Ajuntament de les Borges aprova mesures per prevenir l’assetjament sexual i facilitar la igualtat de gènere