El Ple de l’Ajuntament de les Borges aprova les audioactes per a augmentar la transparència

30/01/2020

A més a més, en aquesta sessió del mes de gener també es va aprovar, per unanimitat dels 13 regidors, l’adopció del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local. D’aquesta manera, es facilita que les despeses que ha de fer el consistori es puguin revisar desprès de ser fetes, enlloc de requerir un informe previ favorable, a excepció d’aquelles que, per les seves característiques, el requereixen obligatòriament, el que fa molt més eficaç i funcional el funcionament de l’administració.

Igualment, es va donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre del 2019, que ha estat de 0 factures pendents de pagament, i donar compte de l'informe del període mig de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al quart trimestre del 2019, amb una mitjana de 20,25 dies, molt per sota dels 30 dies que preveu la llei.

En la sessió, també es va sotmetre a votació la concertació d'una operació de tresoreria amb un banc establert a la capital de les Garrigues, amb un pòlissa per un import de 500.000 euros, que substitueix a una que fins ara hi havia similar en una altra entitat establerta aquí, i per a fer front a despesa corrent, que va ser aprovada per 7 vots a favor de l'equip de govern i 6 abstencions de Borges per la República.

Pel que fa a les mocions, l’Equip de Govern en va presentar dues, una de suport al Molt Honorable President Quim Torra, arran de l’acceptació de la seva inhabilitació com a diputat per part de la Mesa del Parlament de Catalunya, que va ser aprovada amb vuit vots a favor, set de l'equip de govern i un del portaveu de l'oposició, Josep Farran, quatre abstencions i una absència, ja que la regidora Montse Casals no hi era al moment de la votació. Igualment, en va presentar una altra per la millora en gestió i manteniment dels eixos vertebradors en comunicacions viàries de les Garrigues, especialment de les pistes carretera Albagès, els Torms, i Bellaguarda (de la C-233 a la L-701 a la C-242); i de la carretera Castelldans, el Cogul, Granyena de les Garrigues, i Torrebesses (de la C-233 a la L-700 a la C-12), i de les quals també es demanava de cedir la titularitat a la Diputació de Lleida o a la Generalitat de Catalunya, que va ser aprovada per unanimitat dels 13 regidors.

En relació al grup municipal de Borges per la República-Som Primàries-AM, també en presenta dues, una que demana dotar la Policia Local dels agents necessaris per poder desenvolupar correctament les seves tasques, que l’Equip de Govern va rebutjar amb 7 vots en contra i sis a favor de l’oposició, en considerar-la oportunista i que intentava atribuir-se el mèrit d’un procés selectiu per a incorporar 5 agents a la vegada que permeti professionalitzar i regularitzar la plantilla actual, que fa mesos que els serveis tècnics municipals ja preparen; i una segona en defensa d’uns preus justos per a l’oli d’oliva, que l’Equip de Govern va votar a favor, pel que es va aprovar per unanimitat.

Finalment, al Ple també es va donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia, dels informes de l'Equip de Govern, i un torn obert de precs i preguntes.

El Ple de l’Ajuntament de les Borges aprova les audioactes per a augmentar la transparència