Consum recorda que les persones afectades per l'avaria derivada d'un incendi a Lleida poden reclamar pel temps sense telèfon i internet

Davant l’avaria derivada d’un acte vandàlic en unes instal·lacions de la xarxa de fibra òptica que connecta Lleida i les Garrigues, l’Agència Catalana del Consum, del Departament d’Empresa i Treball, recorda que les persones afectades poden reclamar a la seva companyia de telefonia que els compensi en la propera factura pel temps sense servei. L’incendi ha afectat el servei de telèfon fix, mòbil i connexió a internet a diversos municipis de la demarcació.

Si escau, les persones sense servei també poden sol·licitar una compensació pels possibles perjudicis que els hagi provocat aquesta situació, sempre que puguin justificar-ho.

L’Agència Catalana del Consum està en contacte amb Telefónica, empresa propietària de les instal·lacions afectades, per tal de garantir que posa tots els mitjans necessaris per informar, assessorar i atendre la clientela.

Com reclamar

En primer lloc, els consumidors han de presentar una reclamació a la companyia de telefonia, especificant tant com sigui possible la seva petició. Cal que ho facin per qualsevol canal que permeti conservar-ne un justificant i hi adjuntin tota la documentació i els justificants pertinents.

Si disposen d’un establiment proper, poden adreçar-s’hi per omplir els fulls oficials de reclamació; del contrari, un cop se’ls restableixi el servei, poden reclamar per telèfon, trucant al servei d’atenció al client i sol·licitant un número d’incidència, o bé per internet, si la companyia de telecomunicacions disposa d’un formulari web per adreçar-hi reclamacions.

L’empresa té fins a un mes per atendre la reclamació. Si no ho fa o la resposta no és satisfactòria, els consumidors poden adreçar-se a l’organisme de consum del seu ajuntament o consell comarcal, o bé a l’Agència Catalana del Consum per mitjà del web consum.gencat.cat.

En aquest cas, les persones autònomes i les microempreses també poden recórrer als organismes públics de consum per tramitar la seva reclamació, ja que l’avaria afecta el funcionament d’un servei bàsic i de tracte continuat.

 

avaria internet