Aprovació inicial d’un projecte d’expropiació per taxació conjunta

En data 21 de desembre de 2022, el Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha acordat iniciar l'expedient d'expropiació per taxació conjunta per a l’execució del Projecte de les actuacions específiques d’interès públic per a la construcció d’un itinerari per a vianants i bicicletes per a l’accés al cementiri municipal de les Borges Blanques i aprovar inicialment el projecte de expropiació de taxació conjunta redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

ANUNCI
PROJECTE D'EXPROPIACIÓ