Actes junta de govern local 2022
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG
01 pdf  05 pdf  09 pdf 14 pdf 18 pdf
02 pdf  06 pdf  10 pdf 15 pdf 19 pdf
03 pdf  07 pdf  11 pdf 16 pdf 20 pdf
04 pdf  08 pdf  12 pdf 17 pdf 21 pdf
     13 pdf    
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
 22 pdf

 27 pdf

 31 pdf  36 pdf  40 pdf
 23 pdf  28 pdf  32 pdf  37 pdf  41 pdf
 24 pdf  29 pdf  33 pdf  38 pdf  42 pdf
 25 pdf  30 pdf  34 pdf  39 pdf  43 pdf
 26 pdf    35 pdf    
NOVEMBRE DESEMBRE
44 pdf  49 pdf
45 pdf  50 pdf
46 pdf  51 pdf
47 pdf  52 pdf
48 pdf