Actes junta de govern local 2021
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG
01 pdf  05 pdf  09 pdf 13 pdf 18 pdf
02 pdf  06 pdf  10 pdf 14 pdf 19 pdf
03 pdf  07 pdf  11 pdf 15 pdf 20 pdf
04 pdf  08 pdf  12 pdf 16 pdf 21 pdf
      17 pdf  
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
 22 pdf

 26 pdf

 31 pdf  35 pdf  40 pdf
 23 pdf  27 pdf  32 pdf  36 pdf  41 pdf
 24 pdf  28 pdf  33 pdf  37 pdf  42 pdf
 25 pdf  29 pdf  34 pdf  38 pdf  43 pdf
   30 pdf    39 pdf  
NOVEMBRE DESEMBRE
44 pdf  48 pdf
45 pdf  49 pdf
46 pdf  50 pdf
47 pdf  51 pdf
   52 pdf