Actes junta de govern local 2019
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG
01 pdf  05 pdf  10 pdf 15 pdf 19 pdf
02 pdf  06 pdf  11 pdf 16 pdf 20 pdf
03 pdf  07 pdf  12 pdf 17 pdf 21 pdf
04 pdf  08 pdf  13 pdf 18 pdf 22 pdf
   09 pdf  14 pdf   23 pdf
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
 24 pdf

 27 pdf

 31 pdf  35 pdf  39 pdf
 25 pdf  28 pdf  32 pdf  36 pdf  40 pdf
 26 pdf  29 pdf  33 pdf  37 pdf  41 pdf
   30 pdf  34 pdf  38 pdf  42 pdf
         43 pdf
NOVEMBRE DESEMBRE
44 pdf  48 pdf
45 pdf  49 pdf
46 pdf  50 pdf
47 pdf  51 pdf
   52 pdf