Actes junta de govern local 2018
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG
01 pdf  05 pdf  09 pdf 13 pdf 18 pdf
02 pdf  06 pdf  10 pdf 14 pdf 19 pdf
03 pdf  07 pdf  11 pdf 15 pdf 20 pdf
04 pdf  08 pdf  12 pdf 16 pdf 21 pdf
      17 pdf  
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE
 22 pdf

 27 pdf

 32 pdf  37 pdf  41 pdf
 23 pdf  28 pdf  33 pdf  38 pdf  42 pdf
 24 pdf  29 pdf  34 pdf  39 pdf  43 pdf
 25 pdf  30 pdf  35 pdf  40 pdf  44 pdf
 26 pdf  31 pdf  36 pdf    45 pdf
NOVEMBRE DESEMBRE
46 pdf  50 pdf
47 pdf  51 pdf
48 pdf  52 pdf
49 pdf  53 pdf