Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Perfil del Contractant
Ajuntament

Perfil del Contractant

L'Ajuntament de les Borges Blanques no disposa d'una mesa de contractació permanent. La composició de la mesa de contractació per a cada procediment de contractació es defineix i es fa pública en el plec de clàusules administratives particulars reguladores de cada procediment de contractació. 

Feu clic al següent enllaç per accedir al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de les Borges Blanques: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1005135

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70