Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Relació de contractes
Ajuntament

Relació de contractes

  • La contractació menor

Els contractes menors es caracteritzen perquè poden adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que tingui l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.

Es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros quan es tracti d’altres contractes (art. 122. 3 LCSP). La tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Si es tracta del contracte menor d’obres s’hi ha d’afegir també el pressupost de les obres, sens perjudici que hagi d’haver-hi el projecte d’obres quan així ho requereixi la normativa específica que resulti d’aplicació.

  • Els altres contractes que no compleixin amb les característiques de la contractació menor, seran considerats contractes majors.

Consulta els contractes, majors i menors, de l'Ajuntament de les Borges Blanques per anys: 

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70