Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ajuntament

Plans pressupostaris a mig termini

"D'acord amb l'article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'elaborarà un pla pressupostari a mig termini que s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en el que s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa."

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70