Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > POUM Borges Blanques
Ajuntament

POUM LES BORGES BLANQUES

El termini per presentar al·legacions finalitza el dia 17/11/2016

01. MEMÒRIA I DOC COMPRENSIU

01_1 MEMÒRIA DE LA 3A EXPOSICIÓ AL PÚBLIC

01_2 DOCUMENT COMPRENSIU

TAPA VOLUM I

02. INFORMES DELS ORGANISMES I RESOLUCIÓ

00 RESUM I RESOLUCIÓ

01 DEPARTAMENT ECONOMIA I FINANCES

02 ÀGENCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT

03a COMUNITAT DE REGANTS

03b COMUNITAT DE REGANTS

03c COMUNITAT DE REGANTS

04a DIRECCIO GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL

04b DIRECCIO GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL

05 DIRECCIO GENERAL DE PROMOCIO DEL HABITATGE

06 INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES DE CATALUNYA

07 DIRECCIÓ GENERAL D'AFERS RELIGIOSOS

08a SECRETARIA PER A LA MOBILITAT

08b AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT

08c AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT

09a  MINISTERIO DE FOMENTO 08-09-2010_Carreteras

09b MINISTERIO DE FOMENTO 10-05-2013_Carreteras

09c MINISTERIO DE FOMENTO 21-10-2014_Carreteras

10 AGRICULTURA

10 AGRICULTURA_Tramesa

11 DIPUTACIÓ DE LLEIDA SERVEIS TÈCNICS VIES I OBRES

12a DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ

12b DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ

13a SECRETARIA ESPORT

13b SECRETARIA ESPORTS

13c SECRETARIA ESPORTS

14 DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES

15a AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

15b AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA

16 MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO

17a OTAA

17b OTAA PROPOSTA RESOLUCIÓ AVALUACIÓ AMBIENTAL

17c OTAA_RESOLUCIÓ MEMÒRIA AMBIENTAL

18 DIRECCIÓ GENERAL TELECOMUNICACIONS

19 MINISTERIO FOMENTO_Autopistas (AP2)

19 MINISTERIO FOMENTO_Autopistas (AP2)_Planols

20 MINISTERIO FOMENTO_Seguretat aèrea

20b MINISTERIO DE FOMENTO_DG Aviación civil

21 PROTECCIÓ CIVIL

22 INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA

23 DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

24 DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME

25 MINISTERIO FOMENTO_Ferrocarriles

26 COMISSIÓ D'URBANISME DE LLEIDA_Informe previ

27 EMPRESA I CONEIXEMENT

TAPA VOLUM II

03. MEMÒRIA AMBIENTAL

03_1 MEMÒRIA AMBIENTAL

TAPA VOLUM III

04. AVALUACIÓ ECONÒMICA I AGENDA

04_1 AVALUACIÓ ECONÒMICA

04_2 SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

04_3 AGENDA

TAPA VOLUM IV

05. NORMES URBANÍSTIQUES I ANNEXES

05_1 NORMES

05_2 Annex 1-FITXES DELS SECTORS EN SU

05_3 Annex 2-ORDENACIÓ SUD R03

05_4 Annex 3 -ESTUDI DE DETALL PP6

05_5 Annex 4 - CARTA DE COLORS

TAPA VOLUM V

06. PLÀNOLS

P01 ESTRUCTURA GENERAL

P02a SNU

P02b SNU

P02c SNU

P02d SNU

P02e SNU Camins ramaders

P03 SU i SUD 5000

P03a SU i SUD

P03b SU i SUD

P03c SU i SUD

P03d SU i SUD

P03e SU i SUD

P03f SU i SUD

P03g SU i SUD

P03h SU i SUD

P03i SU i SUD

P03j SU i SUD

P03k SU i SUD

P03l SU i SUD

P03m SU i SUD

P03n SU I SUD

P03o SU i SUD

P03p SU i SUD

TAPA VOLUM VI

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70