Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ajuntament

Línies fonamentals del pressupost

"D'acord amb l'article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, abans de l'1 d'octubre de cada any, les Comunitats Autònoms i Corporacions Locals remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus Pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea."

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70