LICITACIÓ BARRA BAR CONCERT FIRA OLI 2023

L’Ajuntament de Les Borges Blanques, s’ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment de contractació de la gestió i explotació de la barra del bar durant el dia 21 de gener de 2023 fins a la matinada del 22 de gener de 2023, en motiu dels actes del Concert de la Fira de l’Oli 2023, per procediment restringit amb diversos criteris d’adjudicació.

ANUNCI
PLEC DE CLÀUSULES
ANNEX
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ