Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Pla de Govern 2015 - 2019
Ajuntament

El Pla de Govern 2015-2019

A data 08 de març de 2016 i de conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, acorda publicar a la seu electrònica dins del portal de transparència el pla de govern municipal per la legislatura 2015-2019

 El Pla de Govern 2015-2019 estarà format per diversos eixos de treball que s’aniran desplegant durant aquesta legislatura. Aquests són:

1 - Mantenir els eixos de proximitat, sinceritat i transparència amb la ciutadania per continuar gestionant amb rigor i així garantir un municipi més dinàmic, amb major justícia social i un més alt nivell de benestar per a les persones.

2 - Implementar nous canals de proximitat per a la participació ciutadana en els afers municipals. Establir un mecanisme de resposta directa a les queixes en un termini molt curt.

3 - Reduir l’endeutament i contenir el nivell de despesa sense deixar de prestar serveis òptims a la ciutadania. Rebaixar la càrrega impositiva a la ciutadania. No augmentar l’esforç fiscal a  la ciutadania.

4 - Revisar les ordenances municipals més antigues per adaptar-les als nous temps i crear-ne de noves atenent a les necessitats de la ciutadania.

5 - Fer les gestions oportunes per a que la N240 es converteixi en una via econòmica ràpida i segura que connecti Les Borges amb Lleida i Tarragona demanant el desdoblament del traçat actual.

6 - Potenciar els recursos humans i materials del consistori. Millora i actualització dels serveis de seguretat de Les Borges així com el servei de brigada municipal.

7 - Potenciar la formació i emprenedoria local connectant el CEI de Les Borges amb els cicles formatius de l’INS Josep Vallverdú i l’Escola de Capacitació Agrària.

8 - Foment de l’ocupació i de la competitivitat empresarial. Reactivació del Polígon de Vaca Roja i promoció de la creació de sòl industrial.

9 - Impulsar el desenvolupament de la xarxa de fibra òptica al municipi, especialment pensada per a les empreses.

10 - Promoció turística i dels productes locals situant Les Borges com a plaça firal de referència, mantenint les fires actuals i creant-ne de noves. Mantindrem el ple suport al comerç de Les Borges.

11 - Renovar els carrers més malmesos i millorar els serveis bàsics. Iniciar o acabar els següents projectes d’urbanisme:

2a. Fase de la urbanització del Raval de Lleida

  • Renovació i enjardinament de l’Avinguda Francesc Macià.
  • Plaça del carrer Abadia
  • Camí del Cementiri Vell
  • Arranjar els laterals de l’Avinguda Jaume Segarra
  • 2a. Fase de l’arranjament Plaça Ramon Arqués
  • Realitzar les actuacions necessàries en el dipòsit municipal d’aigua ubicat a La Carrerada.
  • Millorar l’àrea d’espera de l’estació d’autobusos

12 - Millora dels camins rurals amb un pla plurianual. Manteniment i millora dels espais verds i de jocs així com dels entorns naturals com Sant Salvador, La Font Vella, el Terrall i l’Espai d’Interés Natural els Bessons.

13 - Mantenir l’exigència estricta del compliment de les normatives mediambientals per seguir reduint fums, olors i emissions de partícules. Instal·lar una unitat de control ambiental a Les Borges.

14 - Potenciar la creació i manteniment de zones d’esbarjo i esportives:

  • Crear un camp de futbol 7 de gespa artificial
  • Habilitat una zona de passeig per una Ruta de Natura al marge esquerre de la Banqueta del Canal d’Urgell.
  • Habilitar espais específics pels animals de companyia i les seves necessitats.

15 - Potenciar els equipaments culturals existents (Espai Macià, Cal Gineret, Biblioteca,) i crear-ne de nous (Arxiu Comarcal, Teatre-Sala de festes, Ludoteca)

16 - Apostar per una educació de qualitat donant ple suport als centres educatius. Consolidació del Pla Educatiu d’Entorn i del programa de socialització de llibres a les escoles. Participar en tots aquells programes educatius que els centres consideren oportú dur a terme.

17 - Crear el Consell d’Infants.

18 - Fomentar la formació ocupacional per als joves treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal en el marc de l’Oficina Jove. Donar suport al programa de Garantía Juvenil per tal de reduir l’atur entre els joves.

19 - Augmentar la justícia social i la qualitat de vida de les persones. Així, es garantirà una menjada completa garantida als infants que ho necessitin, també en període de vacances. Universalitzar el sistema de teleassistència gratuïta a la gent gran de Les Borges que ho necessiti. Impulsar accions socials i d’atenció a la ciutadania en situació de risc d’exclusió social. Treballar estretament i de manera conjunta, amb els tècnics de Serveis Socials i amb les associacions implicades per fer més eficaç el servei.

20 - Fer costat a entitats i associacions culturals, socials i esportives garantint el mateix nivell de subvencions i crear-ne de noves.

21 - Mantenir i potenciar la històrica tradició cultural de les Borges en col·laboració directa amb el tot el teixit associatiu i amb la Comissió de Festes.

22 - Promocionar les tradicions del nostre municipi: gegants, grallers, correfocs i sardanes. Organitzar setmanes culturals infantils, juvenils i per adults. Potenciar les actuacions de carrer i crear programacions d’espectacles estables així com actuacions musicals d’actualitat per a joves. 

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70