Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Decretar dos dies de dol per NÚRIA BORRÀS
Ajuntament

Decretar dos dies de dol per NÚRIA BORRÀS

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA


Amb motiu de la defunció per accident de la veïna de les Borges Blanques, Núria Borràs Cuadrat, ocorregut el passat dissabte 2 de febrer de 2019, i davant la consternació dels ciutadans de la comarca de les Garrigues per la pèrdua d’aquesta jove, i en exercici de les competències que m’atribueix l’article 53.1 u) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
 

DECRETO:
Primer.- Declarar dos dies de dol oficial a la ciutat de les Borges Blanques, el 4 i el 5 de febrer de 2019, durant els quals la bandera de la ciutat onejarà a mitja asta al balcó de l’Ajuntament amb un crespó negre
 

Segon.- Que durant aquests dos dies de dol se suspenguin les celebracions i els actes oficials de l’Ajuntament de les Borges Blanques
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.

Vegeu aquí el document original

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70