Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Activitats
Ajuntament

Llistat de documentació necessària per donar d'alta i baixa activitats a les Borges Blanques

DOCUMENTACIÓ A APORTAR


 

COMMUNICACIÓ PRÈVIA INICI D'ACTIVITATS INNÒCUES

La documentació a presentar, per duplicat per tal de Comunicar l’obertura d’una activitat sotmesa al règim de comunicació Municipal, és la següent:

1.- Comunicació prèvia - Baixa't el document fent clic AQUÍ

2.- Declaració responsable signada pel titular de l’activitat i pel personal tècnic competent segons el model previst a l’Annex IV. - Baixa't el document fent clic AQUÍ

3.- Memòria tècnica signada pel personal tècnic competent, segons annex III - Baixa't el document fent clic AQUÍ

4.- Per a realitzar un canvi de titularitat de l’activitat caldrà adjuntar el document de cessió de titularitat. - Baixa't el document fent clic AQUÍ

RÈGIM DE COMUNICACIÓ

La documentació a presentar, per duplicat per tal de Comunicar l’obertura d’una activitat sotmesa al règim de comunicació Municipal, és la següent:

1.- Comunicació prèvia - Baixa't el document fent clic AQUÍ

2.- Declaració responsable signada pel titular de l’activitat i pel personal tècnic. - Baixa't el document fent clic AQUÍ

3.- Per a realitzar un canvi de titularitat de l’activitat caldrà adjuntar el document de cessió de titularitat. - Baixa't el document fent clic AQUÍ

ACTIVITATS RECREATIVES

La documentació a presentar, per duplicat per tal de Comunicar l’obertura d’una activitat sotmesa al règim de comunicació Municipal, és la següent:

1.- Comunicació prèvia - Baixa't el document fent clic AQUÍ

2.- Declaració responsable signada pel titular de l’activitat - Baixa't el document fent clic AQUÍ

3.Declaració responsable pòlissa d'assegurança - Baixa't el document fent clic AQUÍ

4.- Per a realitzar un canvi de titularitat de l’activitat caldrà adjuntar el document de cessió de titularitat. - Baixa't el document fent clic AQUÍ

5.- Altres communicacions - Baixa't el document fent clic AQUÍ

PER DÓNAR DE BAIXA UNA ACTIVITAT CAL PRESENTAR UNA INSTÀNCIA I LA BAIXA DE L'IAE (Impost Activitats Econòmiques) a la recepció de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Baixa't una instància fent clic AQUÍ

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70